Zelfsturing stimuleren met een digitaal portfolio (2019)