Kerndoelen & leerlijnen PO

Het vormgeven van een curriculum voor wereldoriëntatie vraagt de benodigde kennis over de kerndoelen. Wat zijn de minimum vereisten en welke afwegingen kun je hierin maken. Op de site van Stichting Leerplan Ontwikkeling vind je het kerndoelenboekje en een document met uitgeschreven leerlijnen (TULE)

Voor meer informatie: Kerndoelen SLO