Wereldoriëntatie in de kijker (2016)

Inspectie op Onderwijs heeft in 2016 een onderzoeksrapport uitgebracht, waarin beschreven staat hoe scholen de kwaliteit van het aanbod voor wereldoriëntatie kunnen verbeteren. In dat rapport hanteren ze vijf invalshoeken:

  • 1. het realiseren van een doorgaande lijn in het leerstofaanbod van groep 1 tot en met 8
  • 2. zorgen voor samenhang in het leerstofaanbod
  • 3. integreren van wereldoriëntatie en taalontwikkeling
  • 4. vormgeving van inspirerende en activerende lessen
  • 5. zicht krijgen op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de leerlingen

Het onderzoeksrapport is te downloaden vanaf de website van De onderwijsinspectie.

Link: Wereldoriëntatie in de kijker