Leidraad onderzoekend leren: wetenschappelijke doorbraken de klas in! (2019)

Dit boek biedt een leidraad voor leerkrachten die in de bovenbouw werkzaam zijn en hun projectlessen op een onderzoeksmatige manier willen aanpakken. De zeven stappen van onderzoekend leren worden uitgebreid toegelicht.

Link: Leidraad onderzoekend leren

Bron: Baren-Nawrocka, J. van & Dekker, S. (2019) Leidraad onderzoekend leren: wetenschappelijke doorbraken de klas in! Radboud Universiteit: Wetenschapsknooppunt