Alexander de Grote

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Nederlands, Tijd

Met de lespakketten ‘Alexander de Grote’ en ‘Griekse mythologie’ leren de kinderen over de Griekse oudheid door middel van stripverhalen. De stripalbums ‘Alpha en Omega’ en ‘De sandalen van Hermes’ met bijbehorende lespakketten zijn gratis voor scholen te bestellen.

Voor meer informatie: Alexander de Grote