Bosatlas Online

Lesideeën
Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Nederlands, Ruimte

Bosatlas online biedt een gratis proeflicentie aan voor docenten en studenten. Met behulp van kaarten, diagrammen en infographics kan een continent nader onderzocht worden. Onderwerpen als: welvaart, energie, klimaat, grondgebruik en infrastructuur kunnen aan bod komen.

Voor meer informatie: Online Bosatlas

Een mogelijke verwerkingsvorm is het ontwerpen van een quiz n.a.v. de gegeven informatie zichtbaar op een kaart. De leerlingen bedenken bijvoorbeeld 3 ABC vragen die passen bij de landkaart van de Verenigde Staten. Welke vervolgens wordt getest bij klasgenootjes.

Voor het aanbieden van topografie kan de site Topomania gebruikt worden. Deze site genereert gratis werkbladen, die tevens gebruikt kunnen worden voor het geven van topografietoetsen (mits je de volgorde aanpast!) Het voordeel van deze site is, dat leerlingen thuis online kunnen oefenen. Het is raadzaam om de topotoets pas aan het eind van een project te geven, op het moment dat landen, steden en wateren betekenis hebben gekregen. Ze kennen dan niet alleen de naam, maar ook het verhaal erachter.