Grej of the day America

Lesideeën
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

Diverse onderwerpen die aansluiten bij het thema Noord-Amerika kunnen gebruikt worden voor een GOTD. Een Grej of the day, naar het concept van Micael Hermansson. Deze microlessen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • Neil Armstrong
  • Martin Luther King
  • The Titanic
  • Route 66
  • Alcatraz
  • Statue of liberty
  • Grand Canyon