De griep

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Ruimte, Mens en samenleving

Stichting Kennisnet/ CMO heeft een les ontwikkeld over griep. De les is bedoeld voor groep 7/8. In deze les leren leerlingen meer over de verschillende symptomen tussen een griep en een verkoudheid, het immuunsysteem, verspreiding en over de griepprik.

De les is te downloaden op de site van: Centrum voor mondiaal onderwijs, door te klikken op Griep