Het Suikerfeest & snoepgoed

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Sociale vaardigheden
Kerndoelen: Mens en samenleving, Natuur en techniek

Stichting Kennisnet/ CMO heeft een les ontwikkeld over snoepgoed en het Suikerfeest. De les is bedoeld voor groep 5/6. In deze les leren leerlingen meer over het Suikerfeest, de geschiedenis van suiker, hoe suiker wordt gemaakt en over de positieve en negatieve eigenschappen van suiker.

De les is te downloaden op de site van: Centrum voor mondiaal onderwijs, door te klikken op Snoepgoed