Details van een voertuig in de lucht

Lesideeën
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Sociale vaardigheden, Informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden
Kerndoelen: Nederlands, Natuur en techniek, Kunstzinnige oriëntatie

Laat kinderen één voertuig uit de lucht kiezen.

Zij gaan dit voertuig onderzoeken.
Ze bekijken alle onderdelen van het voertuig.
Daarnaast zoeken ze nog drie ‘Wist je datjes’.

Zo worden zij een expert.

Ze kunnen daarna in kleine groepjes elkaar vertellen over hun voertuig.