Eurowijs

Lesmateriaal
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde

Eurowijs lesmateriaal is gratis en helpt kinderen verstandig om te gaan met geld. Er zijn lessen ontwikkeld voor groep 1-8, bestaande uit een werkboekje, placemat, poster, lesbrief en een digibord presentatie. Het materiaal is te bestellen via: Eurowijs