Europese Unie

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Tijd, Ruimte, Mens en samenleving, Natuur en techniek

Op deze website is lesmateriaal verzameld over de Europese Unie. U kunt de leeftijdscategorie en het soort lesmateriaal aanvinken. Zie: Europa.eu