Geschiedenis vensters passend bij ‘Het heelal’

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Tijd

De Canon van Nederland heeft diverse vensterlessen ontwikkeld. Deze lessen bestaan uit een handleiding, vensterplaat, Klokhuisfilmpje en een werkblad. De volgende onderwerpen kunnen gekoppeld worden aan het thema ‘Het heelal’. Vanuit de kerndoelen dienen scholen ernaar te stevens de vensters minimaal één keer aan te bieden.