Ruimtevaart in de klas

Lesmateriaal
OB
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Natuur en techniek, Rekenen & Wiskunde, Ruimte

European Space Education Recource Office (ESERO) heeft een online catalogus met lespakketten, die aansluiten bij het thema Het heelal. Je kunt per groep zoeken naar passend lesmateriaal.

Voor meer informatie: Ruimtevaart in de klas