Ruimtevaart in de klas

Lesmateriaal
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Ruimte, Natuur en techniek

European Space Education Recource Office (ESERO) heeft een online catalogus met lespakketten, die aansluiten bij het thema Het heelal. Je kunt per groep zoeken naar passend lesmateriaal.

Voor meer informatie: Ruimtevaart in de klas