Ik rook niet

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Zelfregulering
Kerndoelen: Mens en samenleving

Stivoro heeft een digitale les ontwikkeld voor groep 7/8 over de gevolgen van roken. De les bevat een duidelijke opbouw, met keuzeopdrachten. Voor meer informatie: Ik rook niet