Olympische en Paralympische Spelen

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Tijd, Mens en samenleving, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs

IK-JIJ-WIJ is een digitaal lespakket over de Olympische Spelen en Paralympische Spelen, ontwikkeld in opdracht van het NOC NSF. Het lespakket is gemaakt voor groep 5-8, maar bevat ook onderdelen die in groep 1-4 gebruikt kunnen worden. Voor het lespakket: Team NL