Mindmap Brr koud, gekoppeld aan de kerndoelen

Lesideeën
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

Ter inspiratie hierbij een mindmap met subthema’s gekoppeld aan de kerndoelen. Het is raadzaam om bij aanvang van het project ook te gaan mindmappen met de leerlingen, zodat inzichtelijk wordt waar ze zelf meer over willen weten en waar input vanuit de leerkracht kan worden gegeven.