Lesmateriaal Romeinen

Excursie
Gastlessen
Leskisten
Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Tijd

Op de site van Romeinen.nl vind je een overzicht van lespakketten, leskisten en musea die te maken hebben met het thema Romeinen. Je kunt aangeven voor welke groep het lesmateriaal bedoeld is (vanaf groep 5), in de klas of buiten de klas en de provincie.

Voor meer informatie: Romeinen overzicht lesmateriaal