Limerick schrijven

Lesideeën
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Nederlands

Een limerick schrijven doe je zo:
– Rijmschema: A-A-B-B-A
– De eerste zin begint vaak met: ‘Er was eens een (dier/persoon) uit (plaatsnaam)
– De laatste zin bevat een clou of grap
– De A-zinnen zijn langer dan de B-zinnen. (Verhouding 9 tot 5/6 lettergrepen)