Zwols monopoly spel maken

Lesideeën
BB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Ruimte, Kunstzinnige oriëntatie

In groepjes maken leerlingen hun eigen monopolyspel. Welke wijken zijn er in Zwolle? Waar komen de straatnamen vandaag? Welke gebouwen zijn belangrijk in Zwolle?
• Takenlijst en invulkaarten voor kans, algemeen fonds en eigendomsbewijzen: Format Monopoly Zwolle
• PDF-documenten: Monopoly geld
• De officiële spelregels: Monopoly