Muziek talent express digitaal

Lesmateriaal
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

Aslan muziekcentrum heeft een muziekmethode ontwikkeld voor groep 1-8. Via deze online methode maken kinderen kennis met 150 liederen uit alle werelddelen.
Tarief: eenmalig €109,- + €10,- per groep
Meer info: Aslan muziekcentrum