Volksdansen

Gastlessen
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

Bijna bij ieder land hoort een traditionele dans. Via volksdansverenigingen worden danspassen overgedragen. In Zwolle zijn dat:
– Dansvereniging Debka: Boukelien Akkerman – 0522-255224
– Dans en creatief centrum Zwolle: per uur €50,- voor scholen/ 06 – 13 88 64 92 (volksdansen?)
– Stadkamer?