Natuur en milieu educatie Overijssel

Excursie
Leskisten
Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Kritisch denken, Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Ruimte, Mens en samenleving, Natuur en techniek

NME heeft allerlei lesmateriaal beschikbaar voor scholen in Overijssel. Zo hebben ze lessen passend bij het klimaat, vogels of insecten. Het gewenste lesmateriaal kan online gereserveerd worden. Mogelijkheden die aansluiten bij het thema ‘In de lucht’ zijn:

  • A08: Het weer (groep 5/6)
  • A19: Vogels op school – leskist (groep 5-8)
  • A25: Vlinders en insecten – leskist (groep 5-8)
  • A26: De bij – leskist (groep 5-8)
  • A41: Windenergie – project (groep 7/8)
  • A46 Opwarming – project (groep 7/8)
  • M04: Vogels op het schoolplein – lesbrief + materiaal (groep 5-8)
  • Z16: Op vogelreis – excursie Wieden (groep 4-7)

Voor meer informatie: Natuur en MIlieu educatie Overijssel