Onderzoekend leren

Lesideeën
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek, Kunstzinnige oriëntatie

Het onderzoekend leren kan gestimuleerd worden met behulp van een vliegtuig-ontwerp-wedstrijd. Hieraan kunnen enkele lessen besteed worden. De opbouw kan als volgt verlopen:

  1. Introductie: filmpjes en informatie over de eerste vliegtuigen. 
  2. Verkennen: welke materialen zijn er beschikbaar? Wat zijn de kenmerken van deze materialen? Welke materialen worden er gebruikt in vliegtuigen en waarom? Welke materialen zijn geschikt om zelf mee te bouwen? (Stopwatches voor onderzoek)
  3. Opzetten: de leerlingen maken een bouwplan. (materialen, afmetingen, constructies, stevigheid, vormgeving)
  4. Uitvoeren: bouw vliegtuig
  5. Concluderen: testronde en aanpassen
  6. Presenteren: de wedstrijd, alle vliegtuigen gaan de lucht in. Welk vliegtuig komt het verst? Hoe komt dat? Welk model ziet er het mooist uit? Welk vliegtuig is na landing nog heel en stevig?
  7. Verdiepen: aanpassen vliegtuig. Tweede testronde: komt het vliegtuig verder? 

Voor meer informatie over het onderzoekend leren: Wetenschapindeklas.nl