Proefjes lucht

Lesideeën
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Communiceren, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Ruimte, Natuur en techniek

Op de site van Proefjes.nl zijn allerlei proefjes te vinden die met lucht te maken hebben. Deze kunnen leerlingen bijvoorbeeld zelf voorbereiden als huiswerkopdracht. Waarna deze in een circuitvorm worden uitgevoerd door klasgenoten of door leerlingen uit andere groepen.