Waterkringloop

Lesideeën
Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Engels, Ruimte, Natuur en techniek, Kunstzinnige oriëntatie

Alhoewel het lespakket is bedoeld voor het voortgezet onderwijs, kan deze ook worden gebruikt voor de midden- en bovenbouw. De les bestaat uit het uitvoeren van een aantal proefjes en het maken van een waterkringloop poster.

Het lespakket is de downloaden vanaf de site: Ruimtevaart in de klas

Uitbreiding Engels: Engels kan geïntegreerd worden door de uitleg van de waterkringloop in het Engels te doen. Bijvoorbeeld met behulp deze tekst: Worksheet water cycle

Daarnaast zijn er diverse educatieve filmpjes die het leerproces ondersteunen. Zoekterm Youtube: ‘water cycle ESL