Rembrandt magazine

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Tijd, Kunstzinnige oriëntatie

Het Rijksmuseum heeft passend lesmateriaal ontwikkeld, zoals het Rembrandt magazine. Deze is te downloaden vanaf de site, net als het Maarten & Oopjen magazine. Daarnaast is er een Rembrandt quest en filmmateriaal. Voor meer informatie: Het Rijksmuseum