De avonturen van De uitvinders

Lesmateriaal
Excursie
Gastlessen
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen, Zelfregulering, Samenwerken, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Natuur en techniek

Er zijn verschillende gratis lesprogramma’s te vinden op de site van De uitvinders. Deze kunnen verrijkt worden met een materialenpakket, gastles of een excursie naar de Ontdekfabriek Eindhoven of de Uitvindfabriek Breda. Daarnaast is er een jaarlijkse uitvinderswedstrijd, welke rond mei plaats vindt.

Voor meer informatie: De uitvinders