De avonturen van De uitvinders

Excursie
Gastlessen
Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen, Zelfregulering
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Natuur en techniek

Er zijn verschillende gratis lesprogramma’s te vinden op de site van De uitvinders. Deze kunnen verrijkt worden met een materialenpakket, gastles of een excursie naar de Ontdekfabriek Eindhoven of de Uitvindfabriek Breda. Daarnaast is er een jaarlijkse uitvinderswedstrijd, welke rond mei plaats vindt.

Voor meer informatie: De uitvinders