School 4 kids India

Gastlessen
Leskisten
Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Communiceren, Kritisch denken, Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Ruimte, Mens en samenleving

Een samenwerking met School4kids levert een win-win situatie op. Door middel van een sponsorloop krijgen meer kinderen in India onderwijs en tegelijkertijd leren de kinderen bij u op school meer over het land. De stichting voorziet van presentaties/gastlessen, sponsorformulieren, werkbladen, een handleiding, leskist en opdrachtkaarten.

Voor meer informatie: School 4 kids India