Van koning naar volk

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Tijd, Mens en samenleving

ProDemos, huis voor democratie en rechtsstaat, heeft een lessenserie ontworpen over het 200-jarig bestaan van ons koninkrijk. Vijf belangrijke gebeurtenissen komen aan bod:

  1. 1813 Nederland onafhankelijk
  2. 1848 Nieuwe grondwet
  3. 1879 Eerste politieke partij
  4. 1917 Alleen mannen kiesrecht
  5. 1919 Vrouwenkiesrecht

Voor het lespakket: Van koning naar volk

Voor meer informatie over het educatieve aanbod van ProDemos: Huis voor democratie en rechtsstaat