Kraanwater school

Lesideeën
Gastlessen
Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Mens en samenleving

Via kraanwaterschool kan er: een gastles aangevraagd worden, een watertappunt besteld worden of een interactieve les bekeken worden. Voor meer informatie: Kraanwaterschool