Watereducatie.nl

Gastlessen
Leskisten
Lesmateriaal
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Kritisch denken, Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Mens en samenleving, Natuur en techniek

Watereducatie is een verzamelsite met lessuggesties passend bij het thema water. Onder andere: Hozen en lozen (een bordspel), Droppie water, Waterspaarders en nog veel. Voor meer informatie: Watereducatie