Kunstproject Wonen

Lesideeën
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

Kunstenaar Rudy Simon nam in 2019 het initiatief om een woon-kunst-project te begeleiden op de Parkschool in Zwolle. Ieder kind uit iedere klas had de opdracht gekregen om een huisje te knutselen. Per klas moest er een element worden toegevoegd welke typerend zou zijn voor de groep. En zo ontstond de Parkschool-stad…