Spoorwegmuseum Utrecht

Excursie
Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Tijd, Natuur en techniek

Het Spoorwegmuseum biedt aanvullend op het bezoek een educatief programma aan. (Kosten €6,50 per persoon)

  • Groep 3/4: werk aan het spoor
  • Groep 5/6: hoe werkt een trein
  • Groep 7/8: hoe werkt een trein

Daarnaast zijn er voorbereidende en verwerkingslessen, die online beschikbaar zijn. Deze lessen lichten het technische aspect toe. Zie hiervoor: Techlab in de klas

Voor meer informatie: Het Spoorwegmuseum