Warchild

Lesideeën
Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken
Kerndoelen: Ruimte, Mens en samenleving

Stichting Warchild biedt online twee lespakketten aan: kinderrechten en kindsoldaten. Met deze lespakketten kan er in de klas aandacht worden besteed aan kinderen in oorlogsgebieden. Voor meer informatie: Warchild