Lesbrief IJstijd

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Tijd

Het Rijksmuseum voor oudheden heeft een lesbrief ontwikkeld over de IJstijd voor groep 5 t/m 8. De les gaat...

Meer

Overwinteren op Nova Zembla

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Tijd

Het Centrum voor mondiaal onderwijs heeft een les ontwikkeld over de reis van Barentsz en Heemskerck naar Indië, waarbij...

Meer

Kleuteruniversiteit Winter

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Engels, Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs

Via de Kleuteruniversiteit zijn diverse Winter projecten te bestellen, zoals: Project Winter: wilde dieren in de sneeuw (€17,95) Wat...

Meer

Thematische circuit middag

Lesideeën
MB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

Een leuke middagbesteding is om een circuit uit te zetten van allerlei activiteiten die met het thema hebben te...

Meer

Speurzoekers

Leskisten
Lesmateriaal
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Natuur en techniek

Speurzoekers biedt lesmateriaal aan waarmee kinderen de natuur kunnen ontdekken en onderzoeken: Zoek- en herkenningskaarten Speurmateriaal Natuurwijzers Gratis downloads:...

Meer

Groen doen in de klas

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek

Young Crowds heeft 4 werkboekjes ontwikkeld, passend bij ieder seizoen. De leerlingen gaan actief aan de slag met het...

Meer

Het klimaat en de Noordpool

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Ruimte, Mens en samenleving

Greenpeace heeft een lessenserie ontwikkeld over hoe fossiele brandstoffen voor klimaatverandering en het smelten van de poolkappen zorgen. De...

Meer

Mindmap Brr koud, gekoppeld aan de kerndoelen

Lesideeën
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

Ter inspiratie hierbij een mindmap met subthema’s gekoppeld aan de kerndoelen. Het is raadzaam om bij aanvang van het...

Meer

Lesmateriaal toevoegen

21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen:

Heb je aanvullend lesmateriaal gevonden of ontwikkeld? Dan horen we dat graag! Via deze pagina kun je het lesmateriaal aan...

Meer