Sterrenkunde

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

Aansluitend bij een les over sterrenkunde of astrologie past deze handvaardigheidsopdracht. De kinderen zoeken hun sterrenbeeld op en plakken...

Meer

Planeten knutselen

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

De handvaardigheidslessen tijdens het project ‘Het heelal’ kunnen goed gekoppeld worden aan het thema, zoals bijvoorbeeld het tekenen, schilderen...

Meer

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie

Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek, Ruimte

NOVA heeft een aantal lessen ontworpen die aansluiten bij het thema. Deze lessen zijn te downloaden vanaf de site....

Meer

Ruimtevaart in de klas

Lesmateriaal
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Natuur en techniek, Ruimte, Rekenen & Wiskunde

European Space Education Recource Office (ESERO) heeft een online catalogus met lespakketten, die aansluiten bij het thema Het heelal....

Meer

Geschiedenis vensters passend bij ‘Het heelal’

Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Tijd

De Canon van Nederland heeft diverse vensterlessen ontwikkeld. Deze lessen bestaan uit een handleiding, vensterplaat, Klokhuisfilmpje en een werkblad....

Meer

Mobiel planetarium

Gastlessen
Lesmateriaal
MB
OB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Natuur en techniek, Ruimte

RijksUniversiteit Groningen verhuurt een mobiel planetarium, welke een doorsnede heeft van 6 meter en 3 meter hoog. In deze...

Meer

Project astronaut

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands, Rekenen & Wiskunde

Via de Kleuteruniversiteit is het project ‘De astronaut’ te koop voor €14,95. Het project bevat genoeg lesmateriaal over Het...

Meer

Vulkanen

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Ruimte, Nederlands

Het Centrum voor Mondiaal onderwijs heeft een lesbrief ontwikkeld over vulkanen voor groep 7/8. De lesbrief bevat achtergrondinformatie, vragen...

Meer

Vulkanen

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Ruimte, Nederlands, Rekenen & Wiskunde

Op de Kleuteruniversiteit staat een plusproject over Vulkanen, deze is voor €8,95 te bestellen. Het project bestaat uit een...

Meer

Het rode kruis

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Sociale vaardigheden
Kerndoelen: Ruimte, Natuur en techniek, Mens en samenleving

Het rode kruis heeft een aantal gratis lessen voor het basisonderwijs ontwikkeld: EHBO leer je zo; eerste hulp in...

Meer