Opening: Levend kunstwerk – De Nachtwacht.

Lesideeën
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

Vlak voor schooltijd wordt door leraren en leraressen een levend kunstwerk gecreëerd. De nachtwacht wordt nagebootst met trommels, bezems,...

Meer

Sterrennacht, de Nachtwacht, Mona Lisa op ware grootte en op schaal.

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Sociale vaardigheden, Kritisch denken, Communiceren, Samenwerken
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Tijd, Rekenen & Wiskunde

De kinderen krijgen de maten van de genoemde schilderijen. Daarna gaan ze op het schoolplein één van de schilderijen...

Meer

Details van een voertuig in de lucht

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, Informatie vaardigheden, Sociale vaardigheden, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Natuur en techniek, Nederlands

Laat kinderen één voertuig uit de lucht kiezen. Zij gaan dit voertuig onderzoeken. Ze bekijken alle onderdelen van het...

Meer

Reisbrochure van Europees land

Lesideeën
BB
21 eeuwse vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, Informatie vaardigheden, Digitale geletterdheid, Creatief denken en handelen, Communiceren, Samenwerken
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Nederlands, Rekenen & Wiskunde

Laat kinderen een land kiezen naar eigen keuze. Van dit land maken zij een brochure. Per gezinslid zijn de...

Meer

Kunstproject Wonen

Lesideeën
MB
OB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

Kunstenaar Rudy Simon nam in 2019 het initiatief om een woon-kunst-project te begeleiden op de Parkschool in Zwolle. Ieder...

Meer

Sterrenkunde

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

Aansluitend bij een les over sterrenkunde of astrologie past deze handvaardigheidsopdracht. De kinderen zoeken hun sterrenbeeld op en plakken...

Meer

Planeten knutselen

Lesideeën
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

De handvaardigheidslessen tijdens het project ‘Het heelal’ kunnen goed gekoppeld worden aan het thema, zoals bijvoorbeeld het tekenen, schilderen...

Meer

Project vervoer

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Bewegingsonderwijs, Kunstzinnige oriëntatie, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Rekenen & Wiskunde

Via de Kleuteruniversiteit zijn diverse projecten te bestellen die passen bij het thema Vervoer. Zoals: Project vervoer: rijden, vliegen...

Meer

Project astronaut

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Bewegingsonderwijs, Kunstzinnige oriëntatie, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands, Rekenen & Wiskunde

Via de Kleuteruniversiteit is het project ‘De astronaut’ te koop voor €14,95. Het project bevat genoeg lesmateriaal over Het...

Meer

Kleuteruniversiteit Winter

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Bewegingsonderwijs, Kunstzinnige oriëntatie, Rekenen & Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands, Engels

Via de Kleuteruniversiteit zijn diverse Winter projecten te bestellen, zoals: Project Winter: wilde dieren in de sneeuw (€17,95) Wat...

Meer