Details van een voertuig in de lucht

Lesideeën
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, Informatie vaardigheden, Sociale vaardigheden, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Nederlands, Natuur en techniek, Kunstzinnige oriëntatie

Laat kinderen één voertuig uit de lucht kiezen. Zij gaan dit voertuig onderzoeken. Ze bekijken alle onderdelen van het...

Meer

Reisbrochure van Europees land

Lesideeën
BB
21 eeuwse vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, Informatie vaardigheden, Digitale geletterdheid, Creatief denken en handelen, Communiceren, Samenwerken
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Laat kinderen een land kiezen naar eigen keuze. Van dit land maken zij een brochure. Per gezinslid zijn de...

Meer

Bosatlas Online

Lesideeën
Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Informatie vaardigheden, Samenwerken
Kerndoelen: Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Ruimte

Bosatlas online biedt een gratis proeflicentie aan voor docenten en studenten. Met behulp van kaarten, diagrammen en infographics kan...

Meer

Alexander de Grote

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Informatie vaardigheden, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Nederlands, Tijd

Met de lespakketten ‘Alexander de Grote’ en ‘Griekse mythologie’ leren de kinderen over de Griekse oudheid door middel van...

Meer

Griekse mythen en sagen

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren
Kerndoelen: Nederlands, Tijd

Op site van Volksverhalen Almanak zijn vele verhalen over het oude Griekenland te vinden. Per verhaal wordt vermeld of...

Meer

Project astronaut

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs, Nederlands, Rekenen & Wiskunde

Via de Kleuteruniversiteit is het project ‘De astronaut’ te koop voor €14,95. Het project bevat genoeg lesmateriaal over Het...

Meer

Kleuteruniversiteit Winter

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Engels, Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs

Via de Kleuteruniversiteit zijn diverse Winter projecten te bestellen, zoals: Project Winter: wilde dieren in de sneeuw (€17,95) Wat...

Meer

Project Ridders

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Rekenen & Wiskunde, Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Bewegingsonderwijs

Via de Kleuteruniversiteit is het project Ridders te koop voor €17,95 Het lespakket bevat genoeg materiaal om drie weken...

Meer

Vulkanen

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Informatie vaardigheden, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Nederlands, Ruimte, Kunstzinnige oriëntatie

Het Centrum voor Mondiaal onderwijs heeft een lesbrief ontwikkeld over vulkanen voor groep 7/8. De lesbrief bevat achtergrondinformatie, vragen...

Meer

Vulkanen

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Nederlands, Ruimte, Rekenen & Wiskunde

Op de Kleuteruniversiteit staat een plusproject over Vulkanen, deze is voor €8,95 te bestellen. Het project bestaat uit een...

Meer