Leskoffers Driestar educatief

Leskisten
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

Driestar educatief in Gouda verhuurt diverse leskoffers. De koffers kunnen opgehaald worden in Gouda of worden verzonden via PostNL....

Meer

Alexander de Grote

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Tijd, Nederlands

Met de lespakketten ‘Alexander de Grote’ en ‘Griekse mythologie’ leren de kinderen over de Griekse oudheid door middel van...

Meer

Interactieve geschiedenis kaarten

Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Ruimte, Tijd

Millo is een interactieve historische atlas, welke gebruikt kan worden om gebeurtenissen uit de geschiedenis toe te lichten. De...

Meer

Lesmateriaal Romeinen

Excursie
Gastlessen
Leskisten
Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Tijd

Op de site van Romeinen.nl vind je een overzicht van lespakketten, leskisten en musea die te maken hebben met...

Meer

Griekse mythen en sagen

Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren
Kerndoelen: Tijd, Nederlands

Op site van Volksverhalen Almanak zijn vele verhalen over het oude Griekenland te vinden. Per verhaal wordt vermeld of...

Meer

Over de pot en de put

Lesmateriaal
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Natuur en techniek, Mens en samenleving, Tijd

Stichting RIONED heeft een lespakket ontwikkeld over regen- en afvalwater voor alle groepen van de basisschool. Waar gaat al...

Meer

Olympische en Paralympische Spelen

Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Bewegingsonderwijs, Kunstzinnige oriëntatie, Mens en samenleving, Tijd

IK-JIJ-WIJ is een digitaal lespakket over de Olympische Spelen en Paralympische Spelen, ontwikkeld in opdracht van het NOC NSF....

Meer

Mindmap Grieken & Romeinen

Lesideeën
MB
OB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

In de onderstaande mindmap zijn enkele subonderwerpen rondom het thema gekoppeld aan de kerndoelen voor wereldoriëntatie. Hierdoor zie je...

Meer

Asterix, Het geheim van de toverdrank

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Tijd

Er is educatief lesmateriaal, een werkboek en een digiles, ontwikkeld passend bij de film Asterix. Ze leren meer over...

Meer

Lesmateriaal toevoegen

21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen:

Heb je aanvullend lesmateriaal gevonden of ontwikkeld? Dan horen we dat graag! Via deze pagina kun je het lesmateriaal aan...

Meer