Opening: Levend kunstwerk – De Nachtwacht.

Lesideeën
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

Vlak voor schooltijd wordt door leraren en leraressen een levend kunstwerk gecreëerd. De nachtwacht wordt nagebootst met trommels, bezems,...

Meer

Sterrennacht, de Nachtwacht, Mona Lisa op ware grootte en op schaal.

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Sociale vaardigheden, Creatief denken en handelen, Kritisch denken, Communiceren, Samenwerken
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Tijd, Kunstzinnige oriëntatie

De kinderen krijgen de maten van de genoemde schilderijen. Daarna gaan ze op het schoolplein één van de schilderijen...

Meer

Leskoffers Driestar educatief

Leskisten
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

Driestar educatief in Gouda verhuurt diverse leskoffers. De koffers kunnen opgehaald worden in Gouda of worden verzonden via PostNL....

Meer

Tijdbalk poster

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, Informatie vaardigheden, Creatief denken en handelen, Communiceren, Samenwerken
Kerndoelen: Tijd

Leerlingen kiezen een uitvinding uit het verleden en gaan zich verdiepen in de ontwikkeling ervan. Hoe zag de eerste...

Meer

Mindmap Grote meesters en uitvinders

Lesideeën
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

In deze mindmap zijn passende onderwerpen bij Grote meesters en uitvinders gekoppeld aan de kerndoelen voor wereldoriëntatie....

Uitvindfabriek Breda/ Ontdekfabriek Eindhoven

Excursie
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek

De uitvindfabriek biedt verschillende excursies aan voor scholen. De kosten bedragen €8,50 per leerling + €25,- aanmeldkosten. Gedurende 3-3,5...

Meer

Geschiedenis vensters passend bij Grote meesters

Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Informatie vaardigheden, Communiceren, Samenwerken
Kerndoelen: Tijd

De Canon van Nederland heeft diverse vensterlessen ontwikkeld. Deze lessen bestaan uit een handleiding, vensterplaat, Klokhuisfilmpje en een werkblad....

Meer

Het beste idee van Nederland junior

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Informatie vaardigheden, Probleemoplossend denken en handelen, Creatief denken en handelen, Kritisch denken, Communiceren, Samenwerken
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Natuur en techniek

Op zoek naar jonge ingenieurs… Na aanleiding van een probleem, gaan de kinderen op zoek naar een oplossing. Een...

Meer

De avonturen van De uitvinders

Excursie
Gastlessen
Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Zelfregulering, Probleemoplossend denken en handelen, Creatief denken en handelen, Samenwerken
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Natuur en techniek

Er zijn verschillende gratis lesprogramma’s te vinden op de site van De uitvinders. Deze kunnen verrijkt worden met een...

Meer

Rembrandt magazine

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Tijd, Kunstzinnige oriëntatie

Het Rijksmuseum heeft passend lesmateriaal ontwikkeld, zoals het Rembrandt magazine. Deze is te downloaden vanaf de site, net als...

Meer