Details van een voertuig in de lucht

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Sociale vaardigheden, Informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Natuur en techniek, Nederlands

Laat kinderen één voertuig uit de lucht kiezen. Zij gaan dit voertuig onderzoeken. Ze bekijken alle onderdelen van het...

Meer

Leskoffers Driestar educatief

Leskisten
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

Driestar educatief in Gouda verhuurt diverse leskoffers. De koffers kunnen opgehaald worden in Gouda of worden verzonden via PostNL....

Meer

Ik rook niet

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Zelfregulering
Kerndoelen: Mens en samenleving

Stivoro heeft een digitale les ontwikkeld voor groep 7/8 over de gevolgen van roken. De les bevat een duidelijke...

Meer

Groen Gelinkt zoekpagina

Lesmateriaal
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

Groen Gelinkt is een zoekpagina voor natuur- en duurzaamheidseducatie. Via deze pagina kan er gericht gezocht worden naar educatief...

Meer

Mindmap In de lucht

Lesideeën
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

In de onderstaande mindmap zijn enkele subonderwerpen rondom het thema gekoppeld aan de kerndoelen voor wereldoriëntatie. Hierdoor zie je...

Meer

Speurzoekers

Leskisten
Lesmateriaal
MB
OB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Natuur en techniek

Speurzoekers biedt lesmateriaal aan waarmee kinderen de natuur kunnen ontdekken en onderzoeken: Zoek- en herkenningskaarten Speurmateriaal Natuurwijzers Gratis downloads:...

Meer

Kleuteridee: vliegveld & insecten

Lesideeën
Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Nederlands, Rekenen & Wiskunde

Op de pagina van Kleuteridee staan de thema’s ‘Vliegveld’ en ‘Insecten’, deze thema’s sluiten aan bij ‘In de lucht’. Bij...

Meer

Wolken schilderen

Lesideeën
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Ruimte

Er zijn veel verschillende soorten wolken. Kunnen de leerlingen een aantal soorten benoemen? Weten ze hoe wolken ontstaan? Door...

Meer

Proefjes lucht

Lesideeën
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Communiceren, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek, Ruimte

Op de site van Proefjes.nl zijn allerlei proefjes te vinden die met lucht te maken hebben. Deze kunnen leerlingen bijvoorbeeld...

Meer

Waterkringloop

Lesideeën
Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Engels, Kunstzinnige oriëntatie, Natuur en techniek, Ruimte

Alhoewel het lespakket is bedoeld voor het voortgezet onderwijs, kan deze ook worden gebruikt voor de midden- en bovenbouw....

Meer