Details van een voertuig in de lucht

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Sociale vaardigheden, Informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Natuur en techniek, Nederlands

Laat kinderen één voertuig uit de lucht kiezen. Zij gaan dit voertuig onderzoeken. Ze bekijken alle onderdelen van het...

Meer

Spoorwegmuseum Utrecht

Excursie
Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek, Tijd

Het Spoorwegmuseum biedt aanvullend op het bezoek een educatief programma aan. (Kosten €6,50 per persoon) Groep 3/4: werk aan...

Meer

Koe en Tulpie

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Natuur en techniek

Koe en Tulpie is een lespakket over de verschillende groeistadia van een tulp, bedoeld voor groep 1 tot en...

Meer

Keten met kaas

Gastlessen
Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek, Mens en samenleving

Keten met kaas is een gratis lespakket over het productieproces van kaas, bedoeld voor groep 4 tot en met...

Meer

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie

Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek, Ruimte

NOVA heeft een aantal lessen ontworpen die aansluiten bij het thema. Deze lessen zijn te downloaden vanaf de site....

Meer

Ruimtevaart in de klas

Lesmateriaal
MB
OB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Natuur en techniek, Ruimte, Rekenen & Wiskunde

European Space Education Recource Office (ESERO) heeft een online catalogus met lespakketten, die aansluiten bij het thema Het heelal....

Meer

Mobiel planetarium

Gastlessen
Lesmateriaal
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Natuur en techniek, Ruimte

RijksUniversiteit Groningen verhuurt een mobiel planetarium, welke een doorsnede heeft van 6 meter en 3 meter hoog. In deze...

Meer

Leskist Bodem

Leskisten
BB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek

De Universiteit van Wageningen biedt een leskist Bodem aan. Met deze leskist kunnen kinderen in de bovenbouw bodemonderzoek verrichten....

Meer

Dieren onder de grond

Lesideeën
Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren, Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Natuur en techniek, Nederlands, Rekenen & Wiskunde

Kleuteridee heeft een verzameling gemaakt van lessen die passen bij het thema ‘Dieren onder de grond’. Zoals: een praatplaat,...

Meer

IVN Moestuinlespakket

Lesmateriaal
MB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Natuur en techniek

Het IVN heeft een moestuinlespakket ontwikkeld voor groep 3 tot en met 5. Het lespakket bestaat uit vier lessen...

Meer