Sterrennacht, de Nachtwacht, Mona Lisa op ware grootte en op schaal.

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Sociale vaardigheden, Creatief denken en handelen, Communiceren, Samenwerken
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Kunstzinnige oriëntatie, Tijd

De kinderen krijgen de maten van de genoemde schilderijen. Daarna gaan ze op het schoolplein één van de schilderijen...

Meer

Details van een voertuig in de lucht

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, Informatie vaardigheden, Sociale vaardigheden, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Natuur en techniek, Nederlands

Laat kinderen één voertuig uit de lucht kiezen. Zij gaan dit voertuig onderzoeken. Ze bekijken alle onderdelen van het...

Meer

Reisbrochure van Europees land

Lesideeën
BB
21 eeuwse vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, Informatie vaardigheden, Digitale geletterdheid, Creatief denken en handelen, Communiceren, Samenwerken
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands, Rekenen & Wiskunde

Laat kinderen een land kiezen naar eigen keuze. Van dit land maken zij een brochure. Per gezinslid zijn de...

Meer

Iedereen een thuis

Gastlessen
Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Kritisch denken
Kerndoelen: Mens en samenleving, Ruimte

Habitat for humanity heeft een lespakket ontwikkeld over huisvesting wereldwijd en het belang van een veilig thuis voor iedereen....

Meer

Kunstproject Wonen

Lesideeën
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

Kunstenaar Rudy Simon nam in 2019 het initiatief om een woon-kunst-project te begeleiden op de Parkschool in Zwolle. Ieder...

Meer

Keten met kaas

Gastlessen
Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek, Mens en samenleving

Keten met kaas is een gratis lespakket over het productieproces van kaas, bedoeld voor groep 4 tot en met...

Meer

Sterrenkunde

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

Aansluitend bij een les over sterrenkunde of astrologie past deze handvaardigheidsopdracht. De kinderen zoeken hun sterrenbeeld op en plakken...

Meer

Planeten knutselen

Lesideeën
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

De handvaardigheidslessen tijdens het project ‘Het heelal’ kunnen goed gekoppeld worden aan het thema, zoals bijvoorbeeld het tekenen, schilderen...

Meer

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie

Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek, Ruimte

NOVA heeft een aantal lessen ontworpen die aansluiten bij het thema. Deze lessen zijn te downloaden vanaf de site....

Meer

Lesbrief IJstijd

Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Informatie vaardigheden, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Tijd

Het Rijksmuseum voor oudheden heeft een lesbrief ontwikkeld over de IJstijd voor groep 5 t/m 8. De les gaat...

Meer